DE ZON

Gepubliceerd op 17 mei 2020 om 06:00

De getrokken kaart uit de set 'De Kracht van Aartsengelen' als algemene boodschap voor zondag 17 mei 2020

Het leven is geweldig! Gedijen door de kracht van positief denken. Een inspirerend succes!

Uitleg kaart:

Het leven is geweldig! Er komen geweldige kansen op je pad. Je plannen zullen slagen en je stoutste dromen overtreffen! Houd je gedachten en woorden positief en je zult gedijen. Geloof in jezelf en de mensen om je heen tijdens deze magische tijd.

Aartsengel Uriel brengt briljante openbaringen aan degenen die om hulp vragen. Inspirerende nieuwe ideeën leiden de weg naar overvloed en geluk. Openbare erkenning of waardering zijn in deze periode ook heel goed mogelijk.

Extra betekenis van deze kaart:

Geluk. Een betrouwbare relatie. Zichzelf begrijpen. Persoonlijke voldoening.

Uriel is de aartsengel die bekend staat om briljante ideeën die komen in gouden lichtflitsen. Hij wordt ook geassocieerd met emotionele genezing en begrip. Roep aartsengel Uriël aan wanneer u op zoek bent naar een zonnige instelling die succes en uitbundigheid met zich meebrengt.


De Zon als symbool

Alle oude culturen kennen de zon een goddelijke macht toe. De zon wordt vereenzelvigd met de vadergod en de maan met de moedergod.

In het oude Egypte drongen de eerste zonnestralen van de dag door tot in het hart van de piramide, waar de vorstelijke dode zich bevond.

Misschien waren de oude Inca's van Perú wel het meest op de zonnecultus gericht. Beroemd is hun heiligdom in Macchu Pichu, waar de hele ruimtelijke ordening door de zon bepaald lijkt te zijn. Dat gold ook voor de oude Azteken en Maya's in México. Beroemd is de zonnekalender. Deze Indianen noemden zichzelf 'kinderen van de zon'.

De Islam verzinnebeeldt de zon het oog van Allah: het ziet alles en weet alles.

Bij de alchimisten waren zon en maan, goud en zilver, koning en koningin, ziel en lichaam enz.

Aan de zon dankt Japan zijn naam 'Land van de opkomende zon', wat ook het symbool van de Japanse vlag is.

http://www.heiligen.net/


Positieve Noot

We kennen allemaal het gezegde: 'na regen komt zonneschijn'. Net zoals op de kaart doorboort de zon haar licht door het wolkendek. Het is de brenger van het licht, de schepper van kleur, de drager van warmte . De tovenaar van liefde en vrolijkheid. Alles en iedereen herleeft als de zon schijnt. Een hemelse energie dat ons hart verwarmt. De intensiteit van het zonlicht is een symbool van liefde, licht en kracht. Het is vooral de liefde die ons in staat stelt fysieke beperkingen te overwinnen en door uiterlijke barrières heen te zien. Zoals de Maan het onbewuste niveau voorstelt, zo symboliseert de zon het bewuste niveau.

Het leven van de zonnige kant bekijken, kan vandaag een hele uitdaging zijn. Doch de moed vinden om voor de zonnige zijde te kiezen boven het duistere, zal je veel verder brengen. Je bent dan het zonnetje in huis en dat werkt aanstekelijk positief, ook al ben je alleen. Het zet je aan om onschuldige gekke dingen te doen. Het kind in jou herleeft. Creativiteit komt tot uiting. Ideeën worden geboren. Inspiratie komt op gang hoe we bangelijke situaties kunnen keren.

We leven in een wereld van dualiteit. We staan constant voor keuzes en ondergaan dan ook de gevolgen ervan. Loopt het mis, was je keuze dan verkeerd? Nee, want je kiest voor de zonnige kant en je leert er lessen uit. Het maakt je bewuster, wijzer en je staat sterker in je schoenen. Je staat positief in het leven en weet met tegenslagen om te gaan.

Heb je een duwtje in de rug nodig? Zing het volgende deuntje mee: 'Always look at the bride side of life'

https://www.youtube.com/watch?v=JrdEMERq8MA 😊

Een zonnige zondag aan allen!

Hartelijke groet,

Dada Denyigban


Heb je een prangende vraag?

Zie je het even niet zitten?

Kies voor een persoonlijke boodschap!

Maak jouw keuze op de websitepagina:

https://www.dadadenyigban.be/aanbod/persoonlijke-boodschappen 

Discretie verzekerd!

Wil je leren mediteren?

Dat kan.

Je hoeft je niet te verplaatsen.

We regelen het via Zoom.

Verschillende mogelijkheden en data vind je op de websitepagina:

https://www.dadadenyigban.be/aanbod/meditaties


Ter ondersteuning van 

EMBRACING LIFE VZW

Landbouw en educatieve projecten voor jongeren in Togo, West-Afrika

 «   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.