EDELSTENEN EN KRISTALLEN

Gepubliceerd op 20 mei 2020 om 17:18

Kaart getrokken uit de set 'Het Kristal Orakel van Helende Wijsheid' als algemene boodschap voor 20 mei 2020

In de wereld van bewustzijnsontwikkeling zijn kristallen een prettige constante. Mooie brokken wijsheid die resoneren sinds het begin van onze aarde, vanuit een ouderdom die onze mensheid lichtjaren overstijgt. Kristallen worden al ingezet sinds de oudst bekende beschaving van de Soemeriërs, die er meer mee deden dan wij. Veel wijsheid is verloren gegaan in onze zucht naar willen bewijzen. Maar alle fundamentele zaken gaan gewoon hun gang, of we dat nu kunnen bewijzen of niet. Alles is er. Aan ons om dat te ontdekken

In vroeger tijden gebruikten vorsten edelstenen als statussymbool. Sjamanen gebruikten ze dan weer om ziektes te genezen en bij toekomstvoorspellingen. Al sinds de oudheid worden edelstenen in verband gebracht met astrologie. Zo heeft iedere planeet zijn eigen steen.
Ook ieder dierenriemteken heeft zijn steen. Deze versterken de goede eigenschappen en verbeteren de zwakke. Niet iedereen is geïnteresseerd in kristallen. Toch hebben we er in ons dagelijks leven vaak mee te maken, zonder dat we het zelf beseffen. We vinden ze terug in machines, motoren, meetinstrumenten, verf, medicijnen en zelfs in onze voeding. En iedereen draagt wel een horloge of zet de radio aan.

Een precieze verklaring voor de werking van edelstenen is er niet. Wat we wel kunnen zeggen is dat er rondom de stenen energievelden hangen net zoals rond de mens zelf. Binnen deze velden vinden trillingen plaats. Bij ziekte gaan deze trillingen uit balans. Door het dragen van stenen gaan hun energievelden een invloed uitoefenen op de mens. Hierdoor worden verstoorde energievelden terug in evenwicht gebracht en kunnen edelstenen helpen bij het verlichten van ziektes.
Betekenis zit in de sterke bewustzijnsveranderingen die de stenen veroorzaken. Dit is wel de grootste aantrekkingskracht van edelstenen. Ze worden gedragen als amulet of talisman. De stenen kunnen ook bescherming bieden tegen boze geesten en stemmen heiligen goed gezind. Bovendien hebben ze de kracht om onheil af te wenden. Een edelsteen heeft een aards karakter door zijn oorsprong, maar is tegelijk ook spiritueel doordat hij geen tijd of ruimte kent. Deze eigenschappen geven de mens de mogelijkheid om met behulp van een steen zijn bewustzijn te verkennen, maar wel met de nodige realiteitszin.
Een steen uitkiezen kan je op verschillende manieren doen. Het beste is echter om op je intuïtie af te gaan. Neem de steen vast waar je oog het eerst op valt. Voelt hij goed aan, dan past deze steen inderdaad bij u. Daarna kan je eens nagaan wat de eigenschappen zijn van deze steen.


BLAUWE KANTAGAAT – Zelfexpressie

Uitleg kaart:

Blauwe kantagaat verbindt passie met intellect. Met de nadruk op integriteit vergroot dit kristal je vermogen om effectief te uiten wat je denkt en op je hart hebt.

Zelfinzicht: stem af op je innerlijke wezen om jezelf volledig te ontplooien. Heb vertrouwen als je in het openbaar spreekt omdat je veel te delen hebt. Mogelijk is je in het verleden het zwijgen opgelegd. Als je gedachten en gevoelens onderdrukt, geeft dat keelklachten. Zeg daarom vriendelijk, eerlijk en duidelijk wat je denkt. Je hebt de gave om sereen te zijn: gebruik die wijs.

Toekomst: zeg integer en vol vertrouwen wat je als de waarheid ziet. Wees niet bang voor kritiek. Verwacht nieuws op korte termijn en houd communicatie open. Ontwikkelingen gaan langzaam. Keer terug naar de basis en begin zo nodig opnieuw. Focus mentaal en stel uw intuïtie open. U zult een lang en gelukkig leven hebben. Aanvaard je gevoelige kant.

Heling: door je volledig te uiten verlicht je de spanning in schouders en nek, schildklierafwijkingen en infecties aan keel of lymfestelsel.

.

Frequentie:

gemiddeld tot hoog.

Chakra:

keel, derde oog, hart en kruin.

Tijdvak:

tweelingen en vissen.

Pad van de ziel:

volledige zelfexpressie.

Positieve Noot

Vaak hebben we angst om onszelf te uiten. Wat zullen ze wel van je denken? Wat als ze je de rug toekeren? Uit angst zetten we een masker op en lopen we mee met de kudde. We beseffen niet dat wij onszelf tekort doen. Stilletjes aan veranderen we in een persoon, die we niet willen zijn. Beantwoorden aan de conditionering, wat de maatschappij ons voorschrijft. Dat is immers belangrijker, niet?

Misschien zijn er onder jullie die dit ook ervaren of ervaren hebben. Vroeg of laat wreekt zich dat. Er komen situaties op je pad, die je dwingen om jezelf te uiten. De ene persoon waardeert dit. De andere niet en keert zijn rug naar je toe. Dat is zijn keuze, hoe pijnlijk het voor jou is. Ook die persoon heeft zijn weg te gaan.

Je mag er zijn. Je hoeft je niet te schuilen achter een masker om een ander te plezieren. Jezelf durven uiten werkt bevrijdend, want dan geef je gehoor aan je authentieke zelf! Je hebt jezelf lief en je oordeelt anderen niet. Integendeel, je hebt de ander lief, waar ze ook staan in het leven!

Een fijne dag,

Dada Denyigban


Heb je een prangende vraag?

Zie je het even niet zitten?

Kies voor een persoonlijke boodschap!

Maak jouw keuze op de websitepagina:

https://www.dadadenyigban.be/aanbod/persoonlijke-boodschappen 

Discretie verzekerd!

Wil je leren mediteren?

Dat kan.

Je hoeft je niet te verplaatsen.

We regelen het via Zoom.

Verschillende mogelijkheden en data vind je op de websitepagina:

https://www.dadadenyigban.be/aanbod/meditaties


Ter ondersteuning van 

EMBRACING LIFE VZW

Landbouw en educatieve projecten voor jongeren in Togo, West-Afrika


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.