HET OFFER

Gepubliceerd op 24 mei 2020 om 06:00

De getrokken kaart uit de set 'Het Mystieke Sjamanen Orakel', als algemene boodschap voor vandaag 24 mei 2020

Uitleg kaart

DE ESSENTIE

Een offer brengen betekent ‘eer’ betonen. Met het offer laat je van binnenuit zien hoe dankbaar je bent. Het toont de liefde voor de Schepper.

In oude tijden waren er rituelen waarbij bloed aan de Goden werd gewijd. In Midden-Amerika, leerde Quetzalcoatl, de gevederde slang, ons dat Spirit liever onze liederen en gebeden zou horen dan dat het bloed van mensen of dieren werd geofferd.

UITNODIGING

Met deze kaart vraagt het Universum om het kostbaarste wat je bezit te offeren. Dit offer krijg je tienvoudig terug! Je mag aanzitten aan de offertafel van de goden tot wie je hebt gebeden. Je geniet van het hemelse feestmaal. Je bent een welkome gast bij het banket.

Het leven is op veel manieren zo edelmoedig voor je geweest! Dus alleen als je van harte offert heeft het waarde.

HET MEDICIJN

Zonder welke persoon of welk voorwerp zou je niet kunnen leven? Het is tijd om het allemaal aan het Universum te geven zodat het gevoel kan verdwijnen en dat gebeurt ook. Houd je niet vast aan het oude. Laat de opoffering die je je getroost niet te zwaar wegen. Je hebt jezelf en je dromen te lang opgeofferd. Het is nu tijd om weer aandacht aan jezelf en aan je levensweg te besteden. Wanneer je dit als heilig doel stelt, open je deuren naar oneindige rijkdom! Stel niet uit.


Een scheppingslegende volgens de Hindoes geeft de onmisbare noodzakelijke werking van de Almachtige kracht weer op de schepping maar ook op de herschepping in elke mens:

Toen Maha Vishnoe zich eens neerlegde in de oceaan van oorzaken en zo in diepe meditatie verzonk, ontsproot vanuit zijn navel een stengel met een lotusknop erop. Daaruit werd heer Brahma geboren, die al-zittende en om zich heen kijkend zich afvroeg of hij alleen was.

Hij zag in geen enkele richting glimp noch wimp van enig ander leven. Daarop besloot Brahma langs de lotusstengel naar beneden af te dalen en kon maar niet de oorsprong van die stengel bereiken. Na een tijdje zo te hebben afgedaald bedacht hij dat het genoeg was en wilde wederom opwaarts gaan toen hij plots een stem hoorde roepen “tapa, tapa”. Tapa betekent in het Sanskriet boetedoening. Hierop klom Brahma wederom omhoog.

Eenmaal op de Lotusbloem gezeteld begon Brahma aan zijn lange meditatie van uiteindelijk 290 miljoen jaar. Toen Sri Krishna, de Heer van Liefde, tevreden was over Brahma’s boetedoening speelde Krishna op Zijn fluit en bereikte Brahma’s hart. Door de geluidsvibratie afkomstig van de fluit werden alle Vedische conclusies geopenbaard in het hart van Brahma. Hierop wist hij precies hoe hij het universum kon laten manifesteren en er gestalte aan geven.

Boete, boetedoening is afgeleid van het oud Saksische woord bota. Bota, boete, heeft oorspronkelijk de betekenis van herstel – goedmaking – genezing. Hier gaat het allemaal om.

Door te komen tot een dagelijks offer, tot boete, zal de Ziel in ons herstellen.


POSITIEVE NOOT

Wij zijn gezegend, al beseffen we dat al lang niet meer en vinden we alles vanzelfsprekend. Als het goed met ons gaat, vragen wij ons nooit af: waarom ik? Maar als de gebeurtenissen tegenslaan, is dat de eerste vraag die bij ons opkomt: waarom ik?

We hechten ons aan bezittingen, aan personen. In één seconde kan het ons allemaal ontnomen worden. De afgelopen weken, leerden de gebeurtenissen ons weer een beetje wat belangrijk is. Dat najagen van bezittingen nadelig is voor mens en natuur. Hopelijk velen onder ons zijn beginnen nadenken over de essentie van het leven.

Het offer waarvan sprake in de kaart is, volgens mij, het onthechten van alles wat onze spirituele groei tegenhoudt. In de documentaire “Down to Earth” (een echte aanrader) komen stamoudsten of Earth Keepers genoemd, uit verschillende werelddelen aan het woord met elk een overeenkomende boodschap, nl. dat we allemaal onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat we tezamen een nieuwe wereld kunnen creëren. Zij bezitten niets, leven van dag tot dag, verbonden met de natuur Moeder Aarde en het Universum. De vraag werd gesteld: “wat als je ziek wordt?” Het antwoord: “als je het pad van je ziel volgt, word je niet ziek!” Zonder media, zijn zij op de hoogte wat er gaande is in deze wereld en geven ons raad het tij te keren. Zij beschikken elk over een ongekende wijsheid, noch uit boeken, noch uit schriften of studie. Verkregen inzichten door communicatie met de ziel. Dat is pas rijkdom!

Waar staan wij? Een 30-tal jaren geleden, heb ik de vraag “waarom ik” gewisseld voor de vraag “wat kan ik hieruit leren”. Tegenslagen werden levenslessen. Levenslessen die je inzichten gaven. Inzichten die je in verbinding brengen met je ziel. M.a.w. Tegenslagen werden uiteindelijk omgevormd tot zegeningen. Ik heb toen een rijmpje geschreven dat ik graag met jullie wil delen:

Want Hij gelooft in mij

En komt vaak heel dicht bij mij

En zegt vol tederheid, kom en volg Mij.

Want Hij gelooft in mij

En deelt daarom Zijn kracht met mij

Zodat ik overwin wat het ook zij

Want Hij houdt van mij!

Het is een dagelijks proces. Met dankbaarheid en liefde in je hart, via meditatie jezelf overgeven aan de leiding van het Universum. Hoe het hoofd te bieden op wat er op je afkomt. Je overgave hieraan, is volgens mij het offer waarvan sprake. Want op het einde van de dag, heb je weer bijgeleerd, ben je tot inzichten gekomen. Je bent weer enkele ervaringen rijker, die je dan ook weer kunt delen 😊!

Van harte & fijne zondag,

Dada Denyigban


Heb je een prangende vraag?

Zie je het even niet zitten?

Kies voor een persoonlijke boodschap!

Maak jouw keuze op de websitepagina:

https://www.dadadenyigban.be/aanbod/persoonlijke-boodschappen 

Discretie verzekerd!

Wil je leren mediteren?

Dat kan.

Je hoeft je niet te verplaatsen.

We regelen het via Zoom.

Verschillende mogelijkheden en data vind je op de websitepagina:

https://www.dadadenyigban.be/aanbod/meditaties


Ter ondersteuning van 

EMBRACING LIFE VZW

Landbouw en educatieve projecten voor jongeren in Togo, West-Afrika


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.