PINKSTEREN - DUIFGEEST

Gepubliceerd op 31 mei 2020 om 06:00

Kaart getrokken uit de set Dierengeest Orakel als algemene boodschap voor zondag  31 mei 2020

Uitleg kaart:

WEES VREDE !

Met haar vredige roekoeën nodigt de vriendelijke Duivengeest je uit om de energie van vrede te omarmen en met mededogen je hart te laten verwarmen. Je hebt altijd de kracht om vrede in jezelf op te wekken. Het uiterlijk van Duivengeest herinnert ons eraan dat vandaag en elke dag een goede dag is om te mediteren, om elke turbulentie te kalmeren terwijl je rust belichaamt.

Boven, onder en overal om je heen, kan er veel gebeuren om je af te leiden. Maar je bent geroepen om het te betrekken bij het hart van een vredestichter en jezelf af te vragen "wat zou vrede doen?" Kan je ermee instemmen dat je het er niet mee eens bent?

De vrede die je zoekt stijgt van binnenuit  en verspreidt zich naar de wereld terwijl het Universum haar boodschapper stuurt om je te herinneren aan de schoonheid van een harmonieus bestaan met alles wat er is. Hoe mooi en krachtig is je medelevende hart!

Beschermingsboodschap: hoe verstoord de wateren om je heen, hoe onrustig je hart ook is, Duifgeest is hier om je eraan te herinneren dat vrede zonder innerlijke kracht begint wanneer je je opnieuw met de geest verbindt. Dit door oefeningen die je doen ontwaken uit een spiritueel geheugenverlies. Je ware aard is als een vredig kind van Het Geheel, maar wat vergeet je dat gemakkelijk! Je wordt uitgenodigd om in een gezellig, veilig nest bij je Schepper te zitten. 

Al snel worden de wateren stil en zul je weer vrede voelen. Heb medelijden met jezelf op dit moment, want we kunnen allemaal vergeten dat vrede altijd bij de hand is, altijd daar, ons door de Geest geschonken. Wordt de vrede die je in de wereld wilt zien, zodat je elk lijden kunt verzachten, vriendelijke daden kunt verrichten en liefde kunt uitstralen.

Zie je iemand dat op een of andere manier in nood is of ongelijk behandeld wordt, dan herinnert Duivengeest je er ook aan dat je het vermogen hebt om vrede te brengen door te glimlachen. Liefde te sturen, een vriendelijk woord te spreken en met mededogen te luisteren. Anderen te herinneren aan de vreugde van een harmonieus bestaan ​​zodat ook zij de Duifgeest in zichzelf kunnen omarmen.


PINKSTEREN – UITSTORTEN VAN DE HEILIGE GEEST

Op Goede Vrijdag sterft Jezus aan het kruis, om enkele dagen later op zondag uit de dood te herrijzen. Dit is het begin van de Paastijd, waarin christenen vieren dat Jezus de dood heeft overwonnen.

Op de veertigste dag na zijn wederopstanding vertrekt Jezus alsnog naar de hemel, een dag die wij kennen als Hemelvaartsdag.

Tien dagen nadat Jezus is vertrokken gebeurt er weer iets bijzonders: de geest van God komt op aarde. Dit is de helper die Jezus zijn leerlingen heeft beloofd, vaak gesymboliseerd door een duif of een vuurvlam.

De naam Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord ‘pentèkostè’, dat ‘vijftigste’ betekent. Met het pinksterfeest komt er na vijftig dagen een einde aan de Paastijd. Pinksteren betekent dus eigenlijk Vijftigste Paasdag.

De twaalf apostelen en ruim honderd andere volgelingen van Jezus zijn bijeen in Jeruzalem als de Heilige Geest neerdaalt. Ze raken in vuur en vlam en vertellen iedereen die het maar horen wil dat God niet boos is, maar van mensen houdt. Alle mensen die luisteren horen de boodschap in hun eigen taal.

De apostel Petrus houdt een toespraak waarin hij toehoorders oproept om zich te bekeren. Hij heeft succes: duizenden mensen laten zich diezelfde dag nog dopen, waarmee de eerste christelijke gemeente ontstaat.


POSITIEVE NOOT

Het Hemelse, het Eeuwige gaat hier bij wijze van spreken een huwelijk aan met het sterfelijke. Zijn we dan niet intens gelukkig als we deze eenheid mogen ervaren? Vaak is er een zee van verlangens en emoties die de weg blokkeren. Ons ego weet het toch oh, zoveel beter!

Als we het aandurven om in onszelf te keren, om die vrede in onszelf te zoeken, gaat er een totale andere weg voor ons open. We kunnen getuigen van een immense vreugde, van een onvoorwaardelijke liefde. Van een eenheid die alle dualiteit hier op deze wereld overstijgt! Er is geen licht en duister meer, geen zon en maan, geen dag en nacht. Je voelt je niet langer alleen, onbegrepen, 

want je wordt van binnenuit verlicht. Dit wordt het mystieke huwelijk genoemd: onze getransformeerde ziel huwt de universele Geest van Liefde en Licht. En zoals elk huwelijk inspanning vereist, vraagt ook deze voortdurend aandacht. Een bewust kiezen voor een andere levenswijze vanuit onze zielswaarden. Een verlangen naar bewustzijnsontwikkeling en afstemming op het goddelijk in onszelf. Als we zelf gelukkig zijn, hoe vredig, mooi en harmonieus gaan we dan niet om met elkaar?

De wereld houdt ons jammer genoeg een ander plaatje voor “voor geluk”! Ja, maar te laat beseffen we dat het vergankelijk is! Vaak verkopen wij onze ziel voor comfort, liefde, enz. Gebeurtenissen op ons pad stuwen ons in de juiste richting, opdat we zouden leren. Opdat we op een gegeven moment onze ziel zouden ontdekken die ons richting geeft in dit leven. Het besef begint te groeien dat, wat oh, zo moeilijk was om door te slikken, getransformeerd wordt in een mooie zegening!

Van harte,

Dada Denyigban


Heb je een prangende vraag?

Zie je het even niet zitten?

Kies voor een persoonlijke boodschap!

Maak jouw keuze op de websitepagina:

https://www.dadadenyigban.be/aanbod/persoonlijke-boodschappen 

Discretie verzekerd!

Wil je leren mediteren?

Dat kan.

Je hoeft je niet te verplaatsen.

We regelen het via Zoom.

Verschillende mogelijkheden en data vind je op de websitepagina:

https://www.dadadenyigban.be/aanbod/meditaties


Ter ondersteuning van 

EMBRACING LIFE VZW

Landbouw en educatieve projecten voor jongeren in Togo, West-Afrika

 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.