DIERENGEEST ORAKEL

€ 20,00

De geesten die in de natuur leven, hebben veel te delen. De geheimen van hun vergeten taal zijn nu via die kaarten voor u beschikbaar. Ze dringen er bij ons op aan om onze essentiële Waarheid terug te winnen - dat we één zijn in Geest, verbonden met elk levend wezen op deze aarde in een verenigd bewustzijn. Met het trekken van een kaart kun je delen in deze wijsheid en beter door je leven navigeren, obstakels van je waargenomen beperkingen overstijgen en afstemmen op je oneindige potentieel.
Elk dier heeft een transcendente archetypische symboliek, een universele betekenis die een boodschap van diepe, blijvende waarheid bevat. Je kunt nu met Spirit tot je parnerschip ontwaken om je realiteit te co-creëren in dienst van de wereld.

Trekking van 1, 2 tot 3 zijn kaarten van dezelfde set

Trekking 4 - kies je één kaart uit minimum drie verschillende sets

Uitleg wordt per mail verstuurd

Opgelet: meldingen kunnen in de Spam terechtkomen!